Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Najnowszy Użytkownik: DanielEt
Witamy
MISJA I ZASADY DZIAŁANIA Fundacja Vetustas, Fundacja VETUSTAS. Przestrzeń pogranicza powstała w 2011 roku jako niezależna instytucja pozarządowa typu non profit realizująca misję wspierania projektów naukowych i upowszechniania idei ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szczególnie bliskie są jej działania dotyczące szeroko rozumianego pogranicza nauki i sztuki w aspekcie historyczno-geograficznym, kulturowym i społecznym. Stąd sprzyjać ma idei badań interdyscyplinarnych jako warunku sine qua non procesu poznawczego zbliżającego nas do obiektywizacji wiedzy i prawdy.
 
News
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Image and video hosting by TinyPic
komtur60 dnia styczeń 07 2015 18:32:25 · 0 Komentarzy · 255 Czytań · Drukuj
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Fundacji Vetustas Przestrzeń Pogranicza w Brodnicy
za rok 2014
1. Organizacja konferencji o badaniach archeologicznych na ziemi dobrzyńskiej (gm. Osiek)
2. Publikacja materiałów z konferencji „Zjawiska magiczno-demoniczne na obszarze dawnych ziem pruskich przestrzeni wieków na tle porównawczym”.(wspólnie z UWM Olsztyn) red. K. Grążawski i Jan Gancewski.
3. Wydanie publikacji „Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-pomorsko-mazurskim”. (wspólnie z UWM Olsztyn) pod red. Kazimierza Grążawskiego
4. Wykonanie zabiegów konserwacyjnych zabytków archeologicznych z badań powierzchniowych Grążawach
5. Uruchomienie ekspozycji w Ośrodku Tradycji Rybołówstwa i Wędkarstwa w Grzmiący (proj. unijny ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu)
Image and video hosting by TinyPic
komtur60 dnia styczeń 07 2015 18:26:42
0 Komentarzy · 233 Czytań · Drukuj
KONFERENCJA NAUKOWA W RYPINIE
Image and video hosting by TinyPic
komtur60 dnia maj 27 2014 18:18:25
1 Komentarzy · 314 Czytań · Drukuj
!
komtur60 dnia styczeń 16 2013 22:15:59
0 Komentarzy · 294 Czytań · Drukuj
ZAPRASZAMY DO GALERII
Zapraszamy do galerii foto (zakładki po lewej- wciśnij "Galeria". Zobacz zdjęcia z poszukiwań cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Grążawach.
Image and video hosting by TinyPic
komtur60 dnia styczeń 16 2013 21:34:52
0 Komentarzy · 325 Czytań · Drukuj
NOWA PUBLIKACJA - FASCYNUJĄCY TEMAT
Image and video hosting by TinyPic
Fundacja Vetustas. Przestrzeń Pogranicza

Uniwersytet Warmińsko ? Mazurski w Olsztynie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Muzeum w Brodnicy ma zaszczyt zaproponować najnowszą publikację, pt.
POGRANICZA KULTUROWE W EUROPIE ŚREDNIOWIECZNEJ. Słowianie i ich sąsiedzi pod redakcją Kazimierza Grążawskiego i Marka Dulinicza będącą pokłosiem projektu badawczego o tej samej nazwie, realizowanego w latach 1996 -1997 finansowanego przez PP Poczta Polska i Bank PKO BS SA. Publikacja ta stanowi przegląd zagadnień dotyczących szeroko rozumianych pograniczy kulturowych w Europie doby średniowiecza. Tematyka poszczególnych artykułów dotyka różnorakich zagadnień począwszy od osadnictwa, gospodarki, po przemiany w zakresie sztuki, religii i społeczeństwa.
Wkrótce promocja!
Szczegóły podamy niebawem !
komtur60 dnia styczeń 16 2013 21:23:10
0 Komentarzy · 337 Czytań · Drukuj
TURYSTYKA HISTORYCZNA NA POGRANICZU MAZOWSZA I MAZUR
W dniach 10 – 11. maja 2012 r. w Hotelu Welskim odbyła się organizowana przez Welski Park Krajobrazowy przy współudziale Fundacji Vetustas i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego konferencja pt. „Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur”.
Głównym celem zorganizowanej konferencji było kontynuowanie rozpoczętej w ramach promocji terenów Parku turystyki historycznej. Nasz rejon jest niezwykle barwnym kulturowo miejscem, w którym zbiegały się niegdyś granice państw, a także w chwili obecnej granice kulturowe oraz krainy historyczne i przyrodnicze.
W konferencji wzięli udział nie tylko historycy, ale także przyrodnicy, geologowie, geografowie, językoznawcy oraz osoby na co dzień związane z branżą turystyczną i harcerze. W związku z czym zarówno o konferencji jak i o samej turystyce związanej z historią regionu można mówić w skali multidyscyplinarnej. Pierwszego dnia podczas sesji referatowej swoje wystąpienia przedstawili m.in.: geomorfolog - dr hab. Wojciech Wysota („Dziedzictwo geologiczne pogranicza Grabu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej”), historyk - mgr Jerzy Anczykowski („Ziemia Lubawska po I wojnie światowej”), historyk - prof. dr hab. Janusz Hochleitner („Historyczne uwarunkowania turystyki religijnej na pograniczu mazowiecko-mazurskim”) czy też językoznawca - prof. dr hab. Maria Biolik („Nazwa rzeki Wel i jej dopływów”).
komtur60 dnia listopad 07 2012 17:35:37
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 343 Czytań · Drukuj
Kurzętnik BADANIA ARCHEOLOGICZNE 2012
Image and video hosting by TinyPic Prace archeologiczne w Kurzętniku w 2012 r. były wstępnym etapem długofalowego programu naukowego związanego z tematem interdyscyplinarnych badań grunwaldzkich. Dotyczyć one będą miejsc związanych z wielka bitwą jaka rozegrała się w 1410 r. między wojskami polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Jednym z nich jest właśnie Kurzętnik – gdzie mogło dojść do bitwy w dolinie Drwęcy. Tamże znajdował się bród-przeprawa na rzece, którego strzegł dodatkowo zamek biskupów chełmińskich, usytuowany na wysokim wzgórzu.
Tegoroczne poszukiwania podwodne w nurcie rzeki ujawniły ślady przeprawy na jej dnie w postaci wypłacenia – grobli umacnianej kamieniami i gliną. W ten sposób można było w miarę bezpieczny sposób przeprawić się przez rzekę bo średnia głębokość dna sięgała około jednego metra. W pracach wzięli udział studenci – płetwonurkowie z Akademickiego Klubu Podwodnego „Skorpena” przy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Image and video hosting by TinyPic
komtur60 dnia listopad 07 2012 16:56:25
Czytaj więcej · 1 Komentarzy · 733 Czytań · Drukuj
Kurzętnik BADANIA ARCHEOLOGICZNE 2012
Prace archeologiczne w Kurzętniku w 2012 r. były wstępnym etapem długofalowego programu naukowego związanego z tematem interdyscyplinarnych badań grunwaldzkich. Dotyczyć one będą miejsc związanych z wielka bitwą jaka rozegrała się w 1410 r. między wojskami polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Jednym z nich jest właśnie Kurzętnik – gdzie mogło dojść do bitwy w dolinie Drwęcy. Tamże znajdował się bród-przeprawa na rzece, którego strzegł dodatkowo zamek biskupów chełmińskich, usytuowany na wysokim wzgórzu.
Tegoroczne poszukiwania podwodne w nurcie rzeki ujawniły ślady przeprawy na jej dnie w postaci wypłacenia – grobli umacnianej kamieniami i gliną. W ten sposób można było w miarę bezpieczny sposób przeprawić się przez rzekę bo średnia głębokość dna sięgała około jednego metra. W pracach wzięli udział studenci – płetwonurkowie z Akademickiego Klubu Podwodnego „Skorpena” przy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
komtur60 dnia listopad 07 2012 16:55:17
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 326 Czytań · Drukuj
Sprawozdanie z archeologicznych badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w Radomnie w 2011 r.
Kazimierz Grążawski, Natalia Grążawska
Muzeum w Brodnicy, Fundacja VETUSTAS. Przestrzeń pogranicza
Image and video hosting by TinyPic
Radomno – to wieś położona ok. 12 km na zachód od Lubawy, w źródłach wymieniana po raz pierwszy w 1316 r. jako Radam, Grosse Radam , w komturstwie dzierzgońskim (Preussisches Urkundenbuch 2/1 nr 146). Na wyspie jeziora o tej samej nazwie znajduje się wg starszej literatury przedmiotu, grodzisko z trzema pierścieniami wałów. Być może nazwa ma charakter patronimiczny – do Radymiczów, Radymno, Radomno, a być może ma charakter kulturowy od słowa „radzić”. (etym. rad*- skrobać, grzebać, radzić,) i wiązać ją można z wróżeniem polegającym na odkopywaniu przez kapłanów z ziemi losów będących znakiem chtonicznego boga, podstawą do rozstrzygania wątpliwych spraw czyli „radzeniem” (Modzelewski 2004, s . 386-387; Łęga 1930, s. 539.; Grążawski 2009, s. 122, 201; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b). W prawie salickim jest mowa o malibergu – czyli wzgórzu mowy, wzgórzu sądów (Modzelewski 2004, s. 97). Można jednak domniemywać, iż nie w każdym z sanktuariów pogańskich (wzgórz, gajów) odbywały się zebrania wiecowe, ich wielofunkcyjność może być regionalnie zróżnicowana, co zależeć mogło od struktury organizacji przestrzennej, choć na obecnym etapie badań dociekania te pozostać muszą w sferze przypuszczeń. Warto w tym miejscu podkreślić, że ok. dwa km na południe od wyspy na jeziorze Radomno znajduje się wzgórze o nazwie Łysa Góra położone nad brzegiem niewielkiego jeziora. Można zatem znaleźć tu pewne analogie do miejsc kultowych o tej samej nazwie (Łysa Góra w świętokrzyskiem) wiązane najczęściej z miejscami kultu pogańskiego. Wreszcie, wychodząc z założenia, że świątynie pogańskich Prusów lokowano najczęściej na pograniczu ziem (a nie w ich centrum) Radomno położone jest na pograniczu ziem Prezla i Rudenicz oraz ziemi lubawskiej. Chcielibyśmy jednak zastrzec, ze wszystkie wyżej przedstawione argumenty za uznaniem „grodziska” na wyspie jeziora Radomno za roboczą hipotezę badawczą. Naciśnij "czytaj więcej (na pasku niżej)"
komtur60 dnia marzec 21 2012 20:58:11
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 2152 Czytań · Drukuj
SESJA POPULARNONAUKOWA ZAINAUGUROWAŁA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
sesjaW dniu 20 maja 2011 członkowie Fundacji byli współorganizatorami sesji popularnonaukowej "Zjawiska magiczno- demoniczne a chrystianizacja w tradycji kulturowej regionu". W reprezentacyjnej sali pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, przy sporym udziale publiczności wysłuchano i obejrzano (wystąpienia były bogato ilustrowane multimedialnymi prezentacjami):
* Jadwigę Lewandowską - "Tradycje zjawisk demonologicznych w Strzygach na ziemi dobrzyńskiej
* Kazimierza Grążawskiego - "Zjawiska magiczno-demoniczne a chrystianizacja ziem pogranicza polsko- pruskiego".
* Mariana Marciniaka - "Ślady zabiegów antywampirycznych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Szabdzie-Cegielni".
Ponadto wyświetlono dwa filmy: "Polowanie na czarownice" (Wiesław Jankowski) i "Zielony Człowiek jako relikt dawnego kultu pogańskiego w sztuce średniowiecza".
Współorganizatorem sesji było Muzeum w Brodnicy.
Foto - plakat zapraszający na to wydarzenie.
komtur60 dnia maj 23 2011 21:46:29
0 Komentarzy · 525 Czytań · Drukuj
 
Strona 1 z 2 1 2 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.

Copyright © 2006

33,171 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu